Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

xniciax
7385 52f6 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamorrina morrina
xniciax
7423 c630 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamorrina morrina
xniciax
0411 94d9 390
Reposted fromGIFer GIFer viamorrina morrina

June 16 2015

xniciax
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSukkie Sukkie

June 15 2015

xniciax
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło

June 13 2015

xniciax
8502 9e7a 390
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viatita tita
xniciax
5023 10c5 390
Reposted fromfantom fantom viatita tita
xniciax
Reposted fromzatora zatora viatita tita
xniciax
0713 e1d5 390
xniciax
6145 9ae4 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viasexonfire sexonfire
xniciax
5792 4238 390
Reposted fromretaliate retaliate viasexonfire sexonfire
1246 f0cb 390

monsieur-matou:

Photography by farbkopie

Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viasexonfire sexonfire

June 04 2015

xniciax

Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać.

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromxalchemic xalchemic viaSukkie Sukkie

April 14 2015

xniciax
5566 2b0d 390
Reposted fromtowo85 towo85
xniciax
Nie jestem z tych, których zrozumiesz za pierwszym razem.
— W.E.N.A.
Reposted frommonsoon monsoon viatowo85 towo85
xniciax
6183 bd73 390
Reposted fromcasanovared casanovared viatowo85 towo85

April 08 2015

xniciax
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— E. Tolle
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSukkie Sukkie

February 25 2015

xniciax
9917 ac5a 390
Reposted fromheadache headache viaa-antimatter a-antimatter
3436 3d08 390

Components ©

Reposted fromwestwood westwood viaa-antimatter a-antimatter
xniciax
9373 47ad 390
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaa-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl